Home

Oudercomité

Hotelschool HasseltWELKOM BIJ HET OUDERCOMITÉ


De vereniging, opgericht op 9 maart 1981, heeft tot doel de “Ouderparticipatie” aan

het leven van de school te bevorderen. Dit houdt in:


- de samenwerking tussen gezin en school te bevorderen

- de ouders de nodige informatie bezorgen over de

  doelstellingen van het gemeenschap- onderwijs en de

  school om de opvoeding van hun kinderen beter

  te kunnen begeleiden.

- de maatschappelijke integratie van de leerlingen

  tijdens en na de schoolperiode helpen verwezenlijken

- de ouders de nodige hulp bieden (pedagogische,

  psychologisch en didactisch) bij de opvoeding van hun

  kinderen

- samenwerking met andere bij de school betrokken

  organen en groepen

- bijschoolse en buitenschoolse activiteiten helpen organiseren in afspraak met de schoolHeeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Contact met ons?

Oudercomité

Hotelschool Hasselt

Elfde Liniestraat 22

3500        Hasselt

via de receptie van de school (0031) 011/307730

www.ochotelschoolhasselt.be

oudercomitehotelschoolhasselt@gmail.com

www.facebook.com/Oudercomité Hotelschool Hasselt
Rekeningnr.:  235-0007116-47

Ibannr.:        BE 22 2350 0071 1647

BIC:             GEBABEBB
Zonder engagement van ouders is er géén oudercomité.....


Copyright © All Rights Reserved